LAG Zrinska gora – Turopolje otvorio je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi sa izradom Lokalne razvojne strategije LAG-a Zrinska gora – Turopolje za razdoblje 2023. – 2027.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi obrazac može dostaviti putem e-mail adrese: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr do 6.9.2023.

LRS LAG ZG-T_savjetovanje