U četvrtak 31.8.2023. godine održao se sastanak u sklopu provedbe Erasmus + projekta “Education for new eco generation” koji se održao u Lekeniku. Na sastanku su sudjelovali djelatnici LAG-a kao nositelji projekta te djelatnici OŠ Mladost iz Lekenika kao partneri na projektu. Tema sastanka je dogovor oko  provedbe svih aktivnosti u sklopu projekta.

Trajanje projekta je 12 mjeseci, a početak provedbe projekta je 10.9.2023.