Upravni odbor LAG-a Zrinska gora – Turopolje na 1. sjednici donio je:

  1. Odluku o financiranju pretplate na stručne časopise za članove LAG-a
  2. Odluku o refundaciji troškova kotizacije za sudjelovanje na sajmovima
  3. Odluku o refundaciji troškova vanjskih intelektualnih usluga

Sve informacije te obrasci za prijavu dostupni su ovdje