Raspored informativnih radionica „Predstavljanje intervencija iz programa Zajedničke poljoprivredne politike za programsko razdoblje 2023. – 2027.“

Pozivamo sve zainteresirane za informiranjem o intervencijama koje se nalaze u novom programskom razdoblju ZPP-a 2023. – 2027. godine da nam se pridruže na informativnim radionicama sa temom „Predstavljanje intervencija iz programa Zajedničke poljoprivredne politike za programsko razdoblje 2023. – 2027.“.  LAG Zrinska gora – Turopolje organizira radionice koje će se održati u periodu od 3. travnja 2023. godine do 17. travnja 2023. godine na LAG području prema sljedećem rasporedu:

GRAD GLINA3.4.2023. u 18 sati – Hrvatski dom, ulica Stjepana i Antuna Radića 10, Glina

GRAD PETRINJA4.4.2023. u 18 sati – Ekološki centar „Vrata Zrinske gore“, Prnjavor Čuntićki 1b

OPĆINA DONJI KUKURUZARI5.4.2023. u 17 sati – Društveni dom Prevršac, Prevršac

GRAD SISAK6.4.2023. u 17:30 sati – Centar Kreativne Industrije Sisak, Ul. Stjepana i Antuna Radića 20

OPĆINA MARTINSKA VES11.4.2023. u 18 sati – Vatrogasni dom (kat) Martinska Ves 63a

OPĆINA LEKENIK12.4.2023. u 18 sati – Društveni dom u Lekeniku (mala sala), Zagrebačka ulica 66, Lekenik

OPĆINA ORLE13.4.2023. u 18 sati – Kulturni centar Orle, Orle 5, Orle

GRAD VELIKA GORICA17.4.2023. u 18 sati – Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Zagrebačka ulica 37