LAG Zrinska gora – Turopolje u suradnji sa tvrtkom Spes consulting organizira javne konzultacije s dionicima u svrhu izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG-a Zrinska gora – Turopolje za novo Programsko razdoblje 2023. – 2027. godina.

Pozivaju se svi dionici (poljoprivrednici, gospodarstvenici, udruge, predstavnici javnih ustanova…) sa područja LAG-a Zrinska gora – Turopolje da sudjeluju na radionicama kako bi aktivno sudjelovali u definiranju potreba i prioriteta za razvoj područja LAG-a Zrinska gora – Turopolje te time pridonijeli izraditi nove Lokalne razvojne strategije.

Radionica u Martinskoj Vesi održat će se 9. svibnja 2022. godine sa početkom u 17 sati u prostoru Vatrogasnog doma u Martinskoj Vesi, Desna Martinska Ves bb.