Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 14.06.2018. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ u ukupnom iznosu od 665.037,00 HRK odnosno 90.000,00 eura gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 110.839,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište/prebivalište na području Općine Lekenik, Općine Orle, Općine Donji Kukuruzari i Općine Martinska Ves te Grada Glina, Grada Petrinja, naselja Grada Velika Gorica; Bapča, Bukovčak, Buševec, Cerovski Vrh, Cvetković Brdo, Črnkovec, Donja Lomnica, Donje Podotočje, Drenje Šćitarjevsko, Dubranec, Gornja Lomnica, Gornje Podotočje, Gradići, Gudci, Gustelnica, Jagodno, Jerebić, Ključić Brdo, Kobilić, Kozjača, Kuče, Lazi Turopoljski, Lazina Čička, Lekneno, Lukavec, Mala Buna, Mala Kosnica, Markuševec Turopoljski, Mičevec, Mraclin, Novaki Šćitarjevski, Novo Čiče, Obrezina, Ogulinec, Okuje, Petina, Petravec, Petrovina Turopoljska, Poljana Čička, Prvonožina, Rakitovec, Ribnica, Sasi, Selnica, Sop Bukevski, Staro Čiče, Strmec Bukevski, Šćitarjevo, Šiljakovina, Trnje, Turopolje, Velika Buna, Velika Kosnica, Velika Mlaka, Vukomerić, Vukovina, Zablatje Posavsko i slijedećih naselja Grada Siska; Blinjski Kut, Budaševo, Bukovsko, Crnac, Čigoć, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, Greda, Gušće, Hrastelnica, Jazvenik, Klobučak, Kratečko, Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Pračno, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Odra Sisačka, Palanjek, Prelošćica, Sela, Stara Drenčina, Staro Pračno, Staro Selo, Stupno, Suvoj, Topolovac, Veliko Svinjičko, Vurot i Žabno.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKATA: 16.07.2018. – 17.08.2018.godine.

PISANI UPITI:

Upite vezane za odredbe Natječaja LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr, od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata.

S ciljem jednakog tretmana, LAG “Zrinska gora-Turopolje” ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Odgovori će biti objavljeni na mrežnoj stranici www.lag-zrinskagora-turopolje.hr .

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

a) TEKST NATJEČAJA ZA TO 1.1.3.

LAG_natječaj_TO_1.1.3._LRS_LAG_Zrinska_gora-Turopolje_final

b) OBRASCI

Obrazac_A._Prijavni-obrazac

Obrazac_B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac_B._Poslovni_plan_tablični_dio

Obrazac_C._Izjava_o_veličini

Obrazac_D._EVPG_kalk_2018_web

c) PRILOZI

Prilog_I._Dokumentacija_za_podnošenje_prijave_projekta

Prilog_II._Popis_poljoprivrednih_proizvoda_obuhvaćenih_Dodatkom_I._Ugovora_o_EU

Prilog_III._Vodič_za_korisnike_o_definiciji_malih_i_srednjih_poduzeća

Prilog_IV._pojašnjenje_kriterija_odabira

Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VIII._Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR

Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT

INFORMATIVNE RADIONICE:

Stručna služba LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” održati će informativne radionice za potencijalne prijavitelje sukladno sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 18.06.2018. s početkom u 18 sati – Društveni dom u Vukovini
Utorak 19.06.2018. s početkom u 18 sati – Vijećnica u prostorijama Gradske uprave u Glini
Srijeda 20.06.2018. s početkom u 18 sati – Društveni dom u Martinskoj Vesi

U slučaju dodatnih termina radionica, isto će biti objavljeno na web stranici LAG-a “Zrinska gora-Turopolje”