Svrha ovog Poziva

Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

  • Datum objave: 18.10.2021 11:52:44
  • Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 22.11.2021 10:00:00
  • Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.12.2021 16:00:00

Predmet ovog Poziva

Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje.

  • Ukupna bespovratna sredstava: 15.707.000,00 kn
  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn
  • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici
  • Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Ovim Pozivom podržava se proces jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje kroz dodjelu potpora male vrijednosti u skladu s Programom dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa područja grada Petrinje.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., SC 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva, financiranog sredstvima ESI fondova.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 15.707.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu 100.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: ulaganje u materijalnu imovinu, ulaganje u nematerijalnu imovinu, vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, priprema prijave na ovaj Poziv, priprema neophodne projektno-tehničke dokumentacije kod infrastrukturnih projekata, priprema i provedba nabave za potrebe projekta, informiranje i vidljivost, upravljanje i rad na projektu te promicanje horizontalnih načela.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/