Program razvoja cikloturizma u 2020. godini

Program razvoja cikloturizma u 2020. godini

Ministarstvo turizma je objavilo Javni poziv prema Programu razvoja cikloturizma na kontinentu za 2020. godinu.

 

Opći cilj Javnog poziva je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Prihvatljivi predlagatelji projekata su jedinice područne (regionalne) samouprave – županije: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska,  Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija.

Prihvatljivi troškovi su:

  1. Izrada dokumentacije (prometni elaborati i projektno tehnička dokumentacija za dogradnju/izgradnju biciklističkih staza);
  2. Građevinski i zemljani radovi na biciklističkim rutama: asfaltiranje (samo za kraće sekcije), krčenje, raščišćavanje terena i sl.;
  3. Izrada/nabava/postavljanje biciklističke signalizacije i servisnih stanica za popravak bicikala duž rute;
  4. Izrada/nabava/postavljanje info ploča o ruti i županiji kao cikloturističkoj destinaciji s logotipom svih glavnih i Eurovelo ruta koje se na trasi nalaze, a na važnim lokacijama uz rutu (početak i kraj rute, turističke atrakcije, glavna raskrižja više biciklističkih puteva, granični prijelazi, prijelazi mostova i riječne skele i sl.);
  5. Izrada standarda za smještajne objekte namijenjenih smještaju cikloturista/biciklista;
  6. Izrada/nabava/postavljanje brojača biciklističkog kretanja prometa;
  7. Opremanje i uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama i stazama.

Minimalni iznos koji može biti odobren je 100.000,00 kuna, a maksimalni 500.000,00 kuna.

Zahtjevi se temeljem Javnog poziva zaprimaju zaključno s datumom 13. ožujka 2020. god.

Više informacija te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje

Izvor: Ministarstvo turizma

2020-02-13T13:53:09+01:0013 veljače, 2020|Nekategorizirano|

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top