Zaklada Kultura nova je 18. lipnja 2019. u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2020. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2020., 2021. i 2022. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2019 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u ovom Vodiču za prijavu

Zaklada u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. raspisuje javne pozive u sedam programskih područja:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Rok za podnošenje prijava je 3. rujna 2019., 16 h.

Više informacija te dokumentacija potrebna za prijavu dostupna je ovdje