Radi se o novom, drugom po redu međuteritorijalnom projektu “Od Istoka do Juga…”. Projekt je prijavljen na Natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedbu tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, koji je raspisan od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Glavni partner i nositelj projekta suradnje je Lokalna akcijska grupa “Virovitički prsten”, dok su ostali partneri tri LAG-a s područja Republike Hrvatske, odnosno Lokalna akcijska grupa “Adrion”, Lokalna akcijska grupa “Srijem” i Lokalna akcijska grupa “Zrinska gora – Turopolje”.

Projekt će se provoditi na području Virovitičko–podravske, Splitsko–dalmatinske, Vukovarsko–srijemske, Sisačko–moslavačke i Zagrebačke županije.

Ukupna vrijednost projekta suradnje iznosi 1.000.345,55 kuna, a u sklopu projekta planiraju se provesti sljedeće projektne aktivnosti:

• Organizacija studijskih putovanja radi razmjene znanja i iskustava te primjera dobre prakse kao i promocija područja LAG partnera

• Organizacijske aktivnosti vezane uz dolazak projektnih partnera na područje domaćina radi razmjene znanja i iskustava te primjera dobre prakse kao i promocija područja LAG partnera

• Priprema, izrada i podjela promidžbenih materijala za potrebe vidljivosti projekta suradnje

• Nabava i podjela promotivnih paketa reprezentativnih lokalnih domaćih proizvoda s područja pojedinog LAG partnera za promidžbu područja svakog pojedinog LAG partnera

• Organizacija radionica na temu “Dopunske djelatnosti na OPG-u”.

Opći cilj projekta suradnje je promocija područja kroz razvoj ruralnog turizma i jačanje ljudskih kapaciteta dionika s područja LAG-ova partnera, a projekt je usmjeren prema poljoprivrednim gospodarstvima, poduzećima, obrtima, civilnom sektoru, turističkim i ugostiteljskim subjektima, lokalnom stanovništvu, lokalnoj samoupravi, svim institucijama koje sudjeluju u razvijanju područja LAG-ova, kao i svim ostalim dionicima koji se žele uključiti u provedbu projektnih aktivnosti.

Odobrenje istog očekujemo u prvoj polovici 2023. godine, te početak provedbe projekta odmah po odobrenju.