Prihvaćen Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova

Na zadnjoj sjednici Vlade RH, prihvaćen je Prioritetni nacionalni ”Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za razdoblje 2016. do 2018. godine”. Akcijski plan pobliže definira provedbu reformi u području povlačenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova sukladno Nacionalnom programu reformi 2016., kroz 20 akcijskih točaka planiranih u kratkom (6-12 mjeseci), srednjem (1-3 godine) i dugoročnom (3+ godine) razdoblju. Hrvatska mora povećati slabu apsorpciju ESI fondova u razdoblju 2014.-2020. jer trenutačna dinamika ugovaranja, plaćanja i certificiranja nije zadovoljavajuća. Jednako tako, već sad je potrebno planirati kako bi se idući višegodišnji financijski okvir EU-a kvalitetno iskoristio. Sukladno Nacionalnom programu reformi 2016., predložio se prioritetni nacionalni Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja ESI fondova za razdoblje 2016.-2018., koji se temelji na 3 cilja: 1. smanjenje administrativnog opterećenja, 2. osiguranje pouzdanog upravljanja sredstvima te 3. osiguranje dovoljnog broja kvalitetno pripremljenih projekata. Čitav Akcijski plan možete pregledati OVDJE