Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.
Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno do 25. svibnja 2018. godine.

Prijava na Poziv vrši kroz portal Financijske podrške, na linku: www.financijskepodrske.hr
Molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

više na: https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2018-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2018-godinu/10085