logo
Lokalna akcijska grupa Zrinska gora – Turopolje kao javni naručitelj iskazuje potrebu za nabavom:

Izrada strateškog razvojnog dokumenta Lokalne razvojne / CLLD strategije LAG-a Zrinska gora – Turopolje za razdoblje 2014.-2020.

U nastavku preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list