risk

Slijedom mnogobrojnih upita o potpori za sufinanciranje polica osiguranja, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja vas obavještavaju o sljedećem.

Po policama osiguranja koje pokrivaju poljoprivrednu proizvodnju u 2015. godini, pravo na potporu ostvaruje se prema odredbama Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (Narodne novine br.  33/12).

Potpora osiguranju proizvodnje se ostvaruje nakon cjelovite isplate ugovorene ukupne premije osiguranja po pojedinoj polici osiguranja, odnosno plaćene premije po skupnoj polici osiguranja i može iznositi do 25% troška zaračunate ukupne premije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici osiguranja.

Zahtjev za ostvarivanje ove potpore osiguranik podnosi regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 15. 4. 2016. godine na Obrascu 1. (u prilogu), a uz zahtjev osiguranik prilaže police osiguranja u originalu ili ovjerenoj preslici te potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police, ili kopije naloga za uplatu.

Za police osiguranja koje pokrivaju poljoprivrednu proizvodnju u 2016. godini vrijede drugačija pravila, koja su utvrđena Pravilnikom o provedbi podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja RH (Narodne novine br.  135/2015). Uvjeti za potporu prema tom pravilniku značajno se razlikuju u odnosu na dosadašnja pravila, odnosno riječ je o dvije različite mjere koje osim različite stope sufinanciranja imaju i različite uvjete prihvatljivosti.

Ovom prilikom vas obavještavamo da se datum početka podnošenja zahtjeva za potporu prema Pravilniku o provedbi podmjere 17.1. odgađa do daljnjeg, a o novom datumu podnošenja zaprimanja zahtjeva pravovremeno ćemo vas obavijestiti. Zahtjevi za potporu će se moći podnositi zaključno sa 30.11.2016. godine.

Obrasci – osiguranje