Natječaj za provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“   -OTVOREN

Pravilnik o provedbi mjere M09 “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 81/16, 6/17)

Podmjera 9.1.
Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

Tip operacije 1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Korisnici
Proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća, priznate od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Prihvatljivi troškovi
Troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije.

Potpora
Najviše 10 % vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000 EUR godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore.