INA šestu godinu zaredom nastavlja provedbu programa Zeleni pojas u sklopu kojeg sufinancira ekološke projekte. Program se bavi pitanjima zašite okoliša i prirode, a u čijem
je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji, te drugih aktivnosti u području zašite okoliša i prirode.

Natječaj je namijenjen svim organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama, parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj koji svoje ideje i projekte mogu prijaviti do 25. svibnja u ponoć. 

Kroz proteklih pet godina realizirano je više od 80 projekta koje je INA sufinancirala s ukupnim iznosom od više od milijun i 700 tisuća kuna, a na projektima je sudjelovalo gotovo 2.300 Ininih volontera. Posađeno je više od 6.300 sadnica drveća, cvijeća i raslinja te zazelenjen prostor od gotovo 30.000 m2.

Inin program Zeleni pojas je kao primjer dobre prakse uvršten u Globalno izvješće o održivom razvoju za 2018. godinu. On je prepoznat kao program koji direktno pridonosi očuvanju života na Zemlji, jednom od 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Zeleni pojas tako se našao u izabranom društvu 80-ak najuspješnijih svjetskih primjera održivog razvoja iz korporativnog svijeta te uz bok najvećih svjetskih kompanija poput Googlea.

UVJETI ZA PRUŽANJE PODRŠKE

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30.000 kuna.
– Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog
proračuna namijenjenog za projekt (materijalni doprinos može biti iskazan kroz honorare voditelja i
suradnika na projektu, korištenje opreme i sl.)
– INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek po potpisu sponzorskog ugovora s
odabranim organizacijama – potpisivanje ugovora planira se između 1. i 30.9.2019. godine; projekt
mora biti završen do 30.6.2020.

CILJEVI PROGRAMA
– Širenje svijesti o važnosti zaštite okoliša i prirode u suradnji s organizacijama civilnog društva i lokalnim
zajednicama
– Potaknuti angažman građana u aktivnostima zaštite okoliša i prirode
– Ojačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode
– Stvoriti blisku dugoročnu suradnju s lokalnim zajednicama i organizacijama
– Vidljivija i efikasnija dugoročna podrška projektima zaštite okoliša i prirode

PODRUČJA AKTIVNOSTI PROJEKATA
– Stvaranje ili sanacija zelenih površina sadnjom nove vegetacije i obnova postojeće
– Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale
– Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih (stalci za bicikle, klupe,
stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad)
– Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode namijenjene lokalnim zajednicama
– Izložbe o zaštiti okoliša
– Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Više informacija dostupno je ovdje