Europa za građane prezentacija_1

Cilj je ove mjere podupirati projekte koji promiču transnacionalna partnerstva i mreže koje izravno uključuju građane. Ovi projekti okupljaju građane iz različitih slojeva putem aktivnosti koje su izravno povezane s politikama Unije u cilju dobivanja prilike da konkretno sudjeluju u oblikovanju politike Unije u područjima povezanima s ciljevima Programa.

Projektom treba poticati i organizirati promišljanje, rasprave ili druge aktivnosti povezane s temama godišnjih prioriteta Programa i predložiti konkretna rješenja do kojih se može doći suradnjom ili koordinacijom na europskoj razini te osigurati stvarnu vezu s prethodno navedenim procesom oblikovanja politike. Projektima treba u provedbu aktivno uključiti velik broj građana te nastojati odrediti osnove za poticanje razvoja umrežavanja mnogih organizacija koje su aktivne u predmetnom području.

Projekt civilnog društva mora uključiti najmanje dvije od sljedeće tri vrste aktivnosti:

  • promicanje društvenog angažiranja i solidarnosti: aktivnosti koje mogu promicati raspravu/kampanje/akcije o temama od zajedničkog interesa u širem okviru prava i odgovornosti građana Unije i uspostavljanja veze s europskim političkim programom i oblikovanjem politike;
  • prikupljanje mišljenja: aktivnosti koje imaju za cilj prikupljanje pojedinačnih mišljenja građana o posebnom pitanju koje će se utvrđivati svake godine, dajući prednost pristupu „odozdo prema gore” (uključujući uporabu društvenih mreža, webinare itd.) te medijsku pismenost;
  • volontiranje: aktivnosti koje promiču solidarnost među građanima Unije i šire.

Podnositelji zahtjeva: neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije.

Partneri: lokalna/regionalna uprava ili neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije, odbori za bratimljenje gradova i umrežavanje.

Broj partnera: Projekt mora uključiti barem 3 prihvatljive zemlje, od kojih je barem jedna država članica EU-a.

Najveći prihvatljivi iznos bespovratnih sredstava za projekt: 150 000 EUR.

Rok za podnošenje: 1. ožujka.

Razdoblje prihvatljivosti (projekti moraju započeti između): 1. kolovoza iste godine kao i rok; 31. siječnja godine nakon isteka roka.

Svu natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

IZVOR: europski-fondovi.eu