Otvoren je natječaj za prijavu projektnih prijedloga na Program LIFE u 2018. godini. Ove godine kroz Program LIFE ulaže se gotovo 400 milijuna € u očuvanje prirode, zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti. Novost ovogodišnjeg natječaja je prijava projekata na potprogram Okoliš u dvije faze, dok prijava projekata na potprogram Klimatske aktivnosti ostaje ista kao i do sada – predaje se puna projektna prijava.

Rokovi za dostavu su sljedeći:

  • Rok za dostavu koncepta za prioritetno područje “Okoliš i učinkovito korištenje resursa”: 12. lipnja 2018.
  • Rok za dostavu koncepta za prioritetno područje “Priroda i bioraznolikost”: 14. lipnja 2018.
  • Rok za dostavu koncepta za Integrirane projekte: 5. rujna 2018.
  • Predaja punog projektnog prijedloga za potprogram Klimatske aktivnosti: 12. rujna 2018.
  • Poziv za dostavu punog projektnog prijedloga – Okoliš: listopad 2018.
  • Rok za dostavu projektnih prijedloga za potprogram Okoliš: siječanj 2019.
  • Rok za dostavu projektnih prijedloga za Integrirane projekte: 14. ožujka 2019.

Detaljne informacije i potrebnu dokumentaciju za prijavu Tradicionalnih projekata možete pronaći na mrežnoj stranici:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm

Detaljne informacije i potrebnu dokumentaciju za prijavu Integriranih projekata možete pronaći na mrežnoj stranici:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/integrated/index.htm

Izvor: lifeprogramhrvatska.hr