Dana 19.rujna 2023. Petrinjska razvojna agencija PETRA i LAG Zrinska gora – Turopolje bili su domaćini 4.  koordinacijskog sastanka razvojnih ustanova i organizacija Sisačko – moslavačke županije. Sastanak se održao u Taborištu, a tema sastanka je bila: najavljeni pozivi na dostavu prijedloga višegodišnjeg okvira za razdoblje 2021. – 2027.