Na sjednici Upravnog odbora LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” donijete su Odluke o odabiru projekata i Rang lista za 3. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, a koji je sukladan TO 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja, otvorenog 25. ožujka 2019. godine. U ovom Natječaju na raspolaganju je bilo 887.943,62 HRK

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG „Zrinska gora-Turopolje“ nakon odabira projekata, podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

LAG „Zrinska gora-Turopolje“ čestita svim nositeljima projekata, te im želimo uspješnu provedbu projektnih aktivnosti.

Rang lista odobrenih projekata