Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenulo je financijske instrumente – Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj – u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, i to u sljedećim tipovima operacija:

 

– 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

– 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

– 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

– 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

– 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

– 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

– 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima

– 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

 

Ovim programom našim poljoprivrednicima osiguravamo najpovoljnije kredite za njihove investicije, po znatno povoljnijim uvjetima od onih koji bankarski sektor trenutačno nudi u Hrvatskoj. Za financijske instrumente iz Programa ruralnog razvoja RH osigurali smo više od pola milijarde kuna. Proizvođačima mlijeka omogućili smo nevjerojatno nisku kamatu od svega 0,1%. Vjerujem da će ovo biti dodatan vjetar u leđa svima onima koji žive od poljoprivrede, prerađivačke djelatnosti ali i šumarstva.“

– izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. 

 

Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva (kao što su primjerice kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja, rabljene opreme, obrtna sredstva), a glavne značajke zajmova su:

 

 

MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

 

Ciljana skupina

 

Mikro, mali subjekti gospodarstva
Namjena zajmova

 

Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
Iznos u EUR

 

1.000 – 25.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva

 

Ne naplaćuje se krajnjim  primateljima
Druge naknade i uvjeti

 

Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja
Kamatna stopa

 

 

0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,1% za mljekarski sektor

Rok korištenja

 

6 mjeseci
Poček

 

Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok i način otplate

 

Do 5 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja

 

Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Državna potpora

 

De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

 

MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

 

Ciljana skupina

 

Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
Namjena zajmova

 

Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
Iznos u EUR

 

25.001 – 50.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva

 

Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti

 

Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nema vlastitog učešća
Kamatna stopa

 

 

0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,1% za mljekarski sektor

Rok korištenja

 

6 mjeseci
Poček

 

Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok i način otplate

 

Do 10 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata, kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja

 

Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Državna potpora

 

De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

 

HAMAG-BICRO raspisao je Program Mikro i Malih zajmovi za ruralni razvoj, a prvi zahtjevi za zajam podnose se od 1. rujna 2018. godine. Programi su otvoreni do 31.12.2020. godine, a zahtjevi će se uzimati u obradu prema datumu zaprimanja. 

Obrazac zahtjeva za zajam, upute za postupak prijave i popis potrebne dokumentacije preuzmite na stranicama HAMAG-BICRO-a:

 

– Mikro zajam za ruralni razvoj

– Mali zajam za ruralni razvoj

 

Pitanja o uvjetima korištenja zajmova i o postupku prijave možete uputiti na zajmovi.ruralni@hamagbicro.hr, a sve novosti oko financijskih instrumenata pratite na ruralnirazvoj.hr. Općenita pitanja o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja uputite na: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj: FI.PRR@mps.hr.

 

 

Tekst preuzet sa web stranice www.mps.hr