U Narodnim novinama br. 9/2021 od 3. veljače 2021. godine, objavljen je Pravilnik o provedbi Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije kako bi se pružila financijska pomoć poljoprivrednicima, vlasnicima registriranih i odobrenih samposlužnih uređaja, s ciljem zadržavanja rada samoposlužnih uređaja, kao dio kratkog lanca prodaje domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nakon podnošenja zahtjeva putem AGRONET-a isti je potrebno ispisati, ovjeriti i dostaviti Agenciji preporučenom pošiljkom na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb s naznakom: „Program pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije“, do 31. ožujka 2021. godine.

Donošenju Pravilnika prethodilo je donošenje Programa pomoći u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda putem samoposlužnih uređaja u procesu fiskalizacije, kojeg je Vlada RH usvojila na sjednici održanoj 14. siječnja 2021. godine. Ovim Programom, vlasnici registriranih samoposlužnih uređaja za prodaju hrane životinjskog i biljnog podrijetla mogu ostvariti do 5 tisuća kuna potpore za troškove nadogradnje svojih samoposlužnih uređaja.

Korisnici ovog Programa su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika, čiji su samoposlužni uređaji odobreni i upisani u odgovarajući Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog i biljnog podrijetla. U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju ovoga Programa premašuje iznos novčanih sredstava utvrđenih Odlukom, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Programa proporcionalno umanjiti iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

Očekivani rezultat Programa je zadržavanje rada samoposlužnih uređaja, kao dio kratkog lanca prodaje domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ovakvim izravnim načinom prodaje doprinosi se značajnom razvoju poljoprivrede, opstanku malih poljoprivrednih gospodarstava, razvitku seoskog prostora te u konačnici pozitivnom učinku na ukupno nacionalno gospodarstvo.

Pravilnik je dostupan na poveznici.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/