OBAVIJEST O IZMJENI LAG NATJEČAJA na dan 18.2.2021. godine:

Upravni odbor LAG-a Zrinska gora – Turopolje donosi odluku o produljenju roka prijava za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Ovom Odlukom mijenja se rok za podnošenje prijava na natječaj. Produljuje se sa 22.02.2021. godine na 31.03.2021. godine.

Natječaj te sva potrebna dokumentacija dostupna je ovdje