Dana 30. siječnja 2023. godine na AGRONET-u, zaštićenoj aplikaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljene su odluke za sljedeće potpore:

  1. Program potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. godini
  2. Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. i 2022. godini:

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva:

  • Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka
  • Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele
  • Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva

  • Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača
  • Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva

Mjera 5. Potpora u sektoru peradarstva

  • Podmjera 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja
  • Podmjera 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi

3. Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021 i 2022. godini za Mjeru 2. Potpora za gubike u zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase

4. Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine za 2021. godinu

5. Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023 godine za 2021. godinu.

Molimo korisnike da putem svojih AGRONET sučelja preuzmu objavljene odluke.

Odluke se nalaze u pregledniku AGRONET-a unutar modula „POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO“, pod karticom „Nacionalne potpore“u pregledniku „Odluke za nacionalne mjere“.

Napominjemo kako se odluke dostavljaju putem AGRONET-a temeljem članka 15. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine 118/2018, 42/2020, 127/2020 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021, 152/2022).

Korisnici su obvezni preuzeti objavljenu Odluku najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana postavljanja Odluke na AGRONET i objave ove obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja odnosno do 4. veljače 2023. godine.

Dostava Odluke putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo Odluku. Ako korisnik ne preuzme Odluku s AGRONET-a u roku od (5) pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od (5) pet dana od dana kada je Odluka postavljena na AGRONET.

Protiv Odluke se može podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja odnosno dostave Odluke, a podnositeljima koji se odluče uložiti žalbu preporučuje se priložiti kopiju odluke na koju se žale u svrhu brže obrade.

Izvor: https://www.apprrr.hr/