ilustracija_poljoprivreda_i_ruralni_razvoj

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je dva natječaja za provedbu podmjere 4.1.Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije4.1.1.Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“. Isti su objavljeni u Narodnim novinama br. 121/15, od dana 4.11.2015. godine. Jedan natječaj odnosi se na sektorsvinjogojstva i peradarstva, a drugi je raspisan za sektor voća i povrća.

Ekonomska veličina do 6 i 8 tisuća eura

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sukladno Zakonu o poljoprivredi, osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 11 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, a moguće ga je uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u slučajevima propisanim natječajem. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi uAGRONET-u od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016., a detalje možete pronaći ovdje.