Otvoreni su novi pozivi za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu EU i u trećim zemljama.
Rok za podnošenje prijedloga jest 20. travnja 2017., 17 sati CET (srednjoeuropsko vrijeme).
Ciljevi mjera informiranja i promocije su:
– podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Europske unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Europskoj uniji
– povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Europske unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Europskoj uniji i izvan nje
– podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Europske unije i njihovog prepoznavanja
– povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast
– ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema
Prema novim pravilima, koja se primjenjuju od 01. prosinca 2015. godine, postoji mogućnost sufinanciranja višegodišnjih projekata usmjerenih ka pronalaženju novih tržišta i promicanju poljoprivrednih proizvoda unutar Europske unije i na tržištima trećih zemalja. Ukupno 133.000.000 EUR dostupno je za promociju iz proračuna Europske unije u 2017. godini za sve EU članice.
Na stranicama Europske komisije objavljeni su:
 
i
Mjerama informiranja i promocije mogu se obuhvatiti sljedeći proizvodi:
proizvodi iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim duhana
– proizvodi iz Priloga I Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća kao što su:
– pivo
– čokolada i dobiveni proizvodi
– kruh, peciva, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi
– napici dobiveni od biljnih ekstrakata
– tjestenina
– sol
– prirodne gume i smole
– senf
– slatki kukuruz
– pamuk
– jaka alkoholna pića sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća
Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti:
– trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:
– sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom
– trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore
– priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija
– tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području
Financijski doprinos Europske unije jednostavnim programima na unutarnjem tržištu iznosi 70 % prihvatljivih rashoda, a u trećim zemljama iznosi 80 % prihvatljivih rashoda. 
Preostale rashode snose isključivo organizacije predlagateljice. Stopa sufinanciranja za programe u kojima sudjeluje više korisnika na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama iznosi 80 % prihvatljivih troškova. Nova revidirana pravila, sa širim opsegom mjera i bitno većim proračunom trebala bi djelovati na otvaranje novih tržišta bilo na unutarnjem tržištu Europske unije ili na tržištima trećih zemalja.
Pod motom “Uživajte, to je iz Europe” politika je promocije koja ima za cilj pomoći sektorima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u proboju na međunarodna tržišta i osvještavanju potrošača o naporima europskih proizvođača u osiguravanju kvalitete proizvoda.
Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju mjera u okviru jednostavnih programa (jedna ili više organizacija u istoj državi članici) iznosi 90.000.000 EUR.
Kako bi reagirala na tešku situaciju s kojom se suočavaju sektori mlijeka i mliječnih proizvoda i svinjetine, Europska komisija je izdvojila iznos od 30 mil. eura za promotivnu kampanju za sektore mlijeka i mliječnih proizvoda te svinjetine. Ukupna proračunska sredstva namijenjena sufinanciranju programa u kojima sudjeluje više korisnika (organizacija u više država članica ili jedne ili više europskih organizacija) iznose 43.000.000 EUR. Iznos za programe u kojima sudjeluje više korisnika značajno će se povećati u narednim godinama kao što je predviđeno u reformi: od oko 50 mil. EUR u 2017. na oko 100 mil. EUR od 2019. godine.
„Ovo je još jedna prilika našim proizvođačima da povuku sredstva EU za promociju svojih proizvoda. Mi proizvodimo cijelu paletu proizvoda čije je promoviranje prihvatljivo kroz ovu mjeru, pa pozivam proizvođače da se prijave i iskoriste ova sredstva. Promocija naših proizvoda osim koristi za proizvođače ima višestruke koristi za cijelu zemlju. Prepoznatljivost domaćih proizvoda na zajedničkom tržištu i u trećim zemljama podiže potrošnju i kroz turističku ponudu“, izjavio je ministar Tomislav Tolušić po objavi Poziva.