Ured LAG-a Zrinska Gora Turopolje zbog katastrofalnog događaja, potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, koji je oštetio zgradu u kojoj se do sada nalazio ured LAG-a u Petrinji na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 10/2   te nemogućnosti rada ureda na toj lokaciji, seli na novu lokaciju u Petrinji.

Nova adresa ureda je Šetalište K. Knežića 11, 44250 Petrinja.

Radno vrijeme ureda je 7.30. – 15.30. sati.