U nastavku su dostupni otvoreni natječaji.

 

 

ROK PRIJAVE NAZIV NATJEČAJA O NATJEČAJU POVEZNICA
2020. Zaklada Hrvatska za djecu Novčane potpore za obitelji ekonomski pogođene epidemijom bolesti COVID-19 mogu ostvariti sve fizičke osobe, u slučaju kada je zbog nezaposlenosti članova obitelji uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 jedno ili više djece izloženo riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti.     LINK
9.5.2020 RegioStars 2020.! Svi projekti koji su dobili sredstva iz sljedećih fondova ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u natječaju: Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Europski socijalni fond, Interreg instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) – CBC, Interreg Europski instrument za susjedstvo (ENI) – CB       LINK
10.5.2020. ODVAŽNA Na natječaj se mogu prijaviti obrti, OPG-ovi, mikro i mala poduzeća (j.d.o.o. ili d.o.o.), zadruge te poduzetnički projekti u sklopu neprofitnih organizacija (udruga, privatnih neprofitnih ustanova i zaklada) koji su potpuno ili u pretežito ženskom vlasništvu i/ili zapošljavaju najmanje 50% žena, a koji na tržištu djeluju najmanje godinu dana  LINK
11.5.2020. Program fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj Iznos financiranja: 90.000 – 150.000,00 kn, Poziv za financijsku podršku velikim projektima je osmišljen kako bi pružio financijsku podršku i podršku izgradnji kapaciteta hrvatskim OCD-ima koje djeluju u jednom (ili više) prioritetnih područja Programa     LINK
21.5.2020. Dodjela nagrade Zayed Sustainability Prize Nagradni fond za održivost Zayed Sustainability Prize, ukupne vrijednosti 3 milijuna $US, namijenjen je i za inicijative/projekte neprofitnog sektora i to u sljedećim područjima: Zdravlje, Hrana, Energija, Voda i Globalne Visoke obrazovne institucije (škole) uključujući iznos po svakom pojedinačnom od US$600.000.    LINK
27.5.2020. Civic Europe: The idea challenge 2020 Traže se ideje za jačanje aktivnog građanstva i poticanje sudioničke demokracije na lokalnoj razini vrijedne 50.000 eura!    LINK
30.6.2020. #BeInclusive awards Organizacije koje kroz šport potiču i rade na području socijalne uključenosti skupina u nepovoljnom položaju. Prihvatljivi korisnici su organizacije koje  rade s etničkim manjinama, izbjeglicama, migrantima, osobama s invaliditetom, ranjivim skupinama mladih ljudi ili drugim društvenim skupinama u nepovoljnom položaju.     LINK
30.6.2020. Izbor najuzornije seoske žene Najuzornija hrvatska seoska žena treba imati između 25 i 65 godina, biti hrvatska državljanka, koja živi na selu, uživa ugled u svojoj sredini, ima lijepo uređeno kućanstvo i poljoprivredno gospodarstvo, proizvodi poljoprivredne proizvode i/ili rukotvorine i/ili stvara umjetnička djela. Ujedno treba biti poznati borac za razvitak i napredak društvenog, kulturnog i gospodarskog života, obitelji i zajednice te treba pomagati drugim ženama raznim savjetima i idejama, a da do sada nije sudjelovala na natjecanju za Izbor najuzornije hrvatske seoske žene.     LINK
30.6.2020. 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije Prijavitelji: OPG, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trg. Društvo za poljoprivrednu djelatnost, Visina potpore: 5.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama     LINK
30.6.2020. 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima Visina potpore: 15 000 – 200 000 eura,  Prijavitelji: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda    LINK
30.6.2020.   4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Prijavitelji: fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, Visina potpore: 15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike)    LINK
1.7.2020 LIFE NATJEČAJ Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije, Natječaj će biti otvoren do srpnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do listopada za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.   LINK
20.9.2020. Europski tjedan održivog razvoja 2020 Kako bi se potakla uključenost i različitosti, prijaviti se mogu različiti organizatori – javna tijela i agencije, istraživačke organizacije, obrazovne institucije, muzeji, zaklade, udruge i poduzeća, kao i pojedini građani, ako predloženi događaj / projekt promiče održivi razvoj.   LINK
30.9.2020. Foto natječaj Foto natječaj kojim se traži fotografija koja na najbolji način tematizira problem plastičnog otpada
Cilj natječaja je podići svijest o problemu plastičnog otpada te potaknuti promišljanje o mogućim rješenjima, dosadašnjem napretku, kao i izazovima i mogućnostima za daljnje djelovanje.
  LINK
15.11.2020. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2020. godini Korisnici županijskih potpora mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici, pravne i fizičke osobe  s područja Zagrebačke županije koji su, ovisno o potpori na koju se prijavljuju, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji, Upisnik šumoposjednika ili u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu. Također, sredstva su dostupna i za proizvođačke grupe ili organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije.     LINK
trajno otvoren poziv Ad hoc akcijski projekti Najviša stopa bespovratne pomoći projekta: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prijavitelj projekta mora osigurati preostalo sufinanciranje (najmanje 10%) u obliku novca i / ili stvarnog doprinosa kroz volonterski rad. Sufinanciranje u obliku doprinosa kroz volonterski rad može iznositi najviše do 100% obaveznog iznosa sufinanciranja.    LINK