Obavještavaju se svi članovi LAG-a Zrinska gora – Turopolje o objavljenim Natječajima za članove:

FINANCIRANJE PRETPLATE NA STRUČNE ČASOPISE ZA ČLANOVE LAG-A ZA 2023. GODINU – prijave do 28.4.2023.

REFUNDACIJA TROŠKOVA KOTIZACIJE ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA ZA 2023. GODINU

REFUNDACIJA TROŠKOVA VANJSKIH INTELEKTUALNIH USLUGA ZA 2023. GODINU

Detaljnije informacije te dokumentacija za prijavu dostupna je ovdje