Središnji državni ured za šport objavio je Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini.

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:
1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom – PP 1;
2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima – PP 2;
3. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija – PP 3.
Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko područje.

Središnji državni ured za šport će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne
vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni
osigurati iz ostalih izvora.
Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći
120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od
80% cjelokupne vrijednosti programa. Ukoliko udruga zatraži niži ili viši iznos od propisanog iznosa koji se
odobrava ovim natječajem prijava će se odbiti zbog nepoštivanja propisanih uvjeta Natječaja.
Financijskim potporama Središnji državni ured za šport planira sufinancirati provedbu do 120 programa.

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i
Zakonu o sportu.

Prihvatljive aktivnosti su:
 bavljenje amaterskim športom i športskom rekreacijom;
 organiziranje športskog natjecanja ili sudjelovanje na športskom natjecanju;
 organiziranje međunarodne športske konferencije.

Rok za prijavu na Natječaj je od 23. prosinca 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine.

 

Više informacija te dokumentaciju za prijavu na Natječaj možete pronaći ovdje

 

Izvor: Središnji državni ured za šport