Svrha natječaja:

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.

Ciljevi mjere:

Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Korisnici:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

200.000.000,00 HRK od čega:
– 150.000.000,00 HRK za biljnu proizvodnju
– 50.000.000,00 HRK za stočarsku proizvodnju

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je:

– 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju
– 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju

u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

U slučaju da korisnik podnese zahtjev za isplatu potpore koji sadrži police osiguranja koje pokrivaju štete i na stočarskoj proizvodnji i na biljnoj proizvodnji prvo će se utvrditi iznos prihvatljive potpore temeljem polica osiguranja za biljnu proizvodnju (do maksimalno 75.000 EUR), a tek onda će se utvrđivati iznos prihvatljive potpore temeljem polica osiguranja za stočarsku proizvodnju (do najviše 40.000 EUR pod uvjetom da zajedno s prihvatljivim iznosom potpore za police koje pokrivaju štete na biljnoj proizvodnji ne prelaze 75.000 EUR).

Prijave se primaju do 31.12.2022.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/