PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog rješenja Trga hrvatskih branitelja u Petrinji.

CILJ NATJEČAJA: Ovim projektnim zadatkom definiraju se smjernice za izradu idejnog projekt/idejnog rješenja Trga hrvatskih branitelja i zone obuhvata predmetnog zahvata.

Predmet zahvata je Trg hrvatskih branitelja prema DPU-CENTAR 1 („Službeni vjesnik“, broj 43/07) planska oznaka parcele broj 25. dio 24. te područje ispod planiranog novog objekta koji graniči sa planskim oznakama parcela 1., 2., 25. i 24.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Za provođenje ovog javnog natječaja određen je nagradni fond od 18.000,00 kn neto.

Ako do određenog roka prispije najmanje 3 (tri) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 10.000,00 kn

II. nagrada 5.000,00 kn

III. nagrada 3.000,00 kn

Početak natječaja je utorak 13. listopada 2015. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja radi pojašnjenja zaključno sa utorkom 27. listopada 2015. godine. Pitanja se dostavljaju e – mailom na adresu nabava@petrinja.hr. Pisani odgovori bit će objavljeni na web stranici Grada.

Rok predaje natječajnih radova je petak 13. studeni 2015. godine do 10.00 sati.

Detalje natječaja možete pronaći ovdje.

IZVOR: Grad Petrinja