Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 7. svibnja 2020. godine, Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenih pripadnicima nacionalnih manjina. 

Cilj Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju i održivi razvoj.

Projektne aktivnosti se moraju provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu.

Ukupna planirana vrijednost iznosi 14.000.000,00 kuna, a iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 60.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici su samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 500 do 4.999 EUR.

* Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za financiranje projekata u 2018. i 2019. godini, ne mogu biti primatelji potpore.

*Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. ili na LAG natječaju sukladnom T.O. 6.3.1. ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovog Natječaja.

Prihvatljive aktivnosti: 

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
 • kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje; zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu;
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
 • kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme;
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade;
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Neprihvatljivi troškovi: 

 • nabava repromaterijala i micelija, osim kod podizanja i/ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada;
 • kupovina poljoprivrednog resursa koje su bile predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta;
 • nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etika i slično;
 • računalni program za vođenje knjigovodstva, trošak legalizacije poljoprivrednog zemljišta;
 • troškovi za koje je prijavitelj već dobio bespovratna sredstva;
 • vlastiti rad, trošak priključka električne energije, vode i plina.

Početak podnošenja prijava je od 11. svibnja 2020. godine, a krajnji rok za prijavu je 22. svibanj 2020. godine.

Više informacija te prijavna dokumentacija dostupna je ovdje

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/