Humanitarna udruga “RTL pomaže djeci” objavila je Natječaj za donacije kojim poziva sve neprofitne organizacije (udruge, škole, vrtiće, bolnice, centre za odgoj i obrazovanje i dr.), koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece do 18 godina starosti, da prijave svoje projekte za financiranje.

Da bi se mogao kvalificirati, kandidat mora:
  • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj,
  • biti neprofitna organizacija (udruga, škola, vrtić, ustanova socijalne skrbi, bolnica i dr.),
  • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima,
  • imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta,
  • “RTL pomaže djeci” neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi i sl.),
  • nepotpune prijave neće se razmatrati,
  • ako udruga odobri donaciju, ona mora biti iskorištena s određenom svrhom,
  • organizacije čiji su projekti unazad dvije godine bili financirani od strane udruge “RTL pomaže djeci” neće biti razmatrani kao prioritet za financiranje u roku od godinu dana.

Rok za slanje prijava je do 15. rujna 2020. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://rtlpomazedjeci.hr/