Pozivaju se neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje.
Prijavitelj je obvezan popuniti prijavnicu za donacije koja se može preuzeti ovdje

 

Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu

 • „RTL pomaže djeci” pomaže isključivo projektnim organizacijama koje djeluju na području Republike Hrvatske za dobrobit djece
 •  pomoć bolesnoj, nemoćnoj ili potrebitoj djeci
 •  pomoć u obliku razvoja sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece

Da bi se mogao kvalificirati, prijavitelj mora:

 • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj te mora biti minimalno godinu dana aktivan
 • biti neprofitna organizacija (udruga, škola, vrtić, ustanova socijalne skrbi, bolnica i dr.)
 • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima
 • imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta
 • „RTL pomaže djeci” neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi, edukacije i sl.)
 • iskoristiti odobrenu donaciju u skladu s navedenom svrhom te u roku od maksimalno godinu dana

Uz prijavnicu molimo priložiti sljedeće dokumente (nepotpune prijave neće se razmatrati):

 • financijski plan (proračun i dinamika realizacije) za financiranje projekta
 • realnu procjenu troškova napravljenu na temelju službenih ponuda roba i usluga (priložiti preslike službenih ponuda); za dječja igrališta obavezno je uključiti ponudu za antitraumatsku podlogu i inspekciju TÜV Hrvatska
 • presliku statuta
 • presliku rješenja o registraciji
 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (matični broj) i presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB)
 • organigram – grafički prikaz strukture organizacije
 • godišnji izvještaj o radu i aktivnostima za prethodnu godinu
 • ako je prostor kojim se organizacija koristi/ u kojem će se projekt provoditi u najmu, potrebno je predočiti ugovor iz kojeg je vidljivo trajanje usluge najma
 • životopis osobe odgovorne za organizaciju
 • životopis provoditelja/ice projekta, tj. osobe/a koja će direktno raditi s korisnicima
 • izvještaj o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF) za prethodnu godinu
 • bilanca za prethodnu godinu (obrazac BIL-NPF)
 • ako organizacija naplaćuje članarinu ili bilo kakav drugi oblik troška za korisnike potrebno je to naznačiti u opisu projekta
 • fotografije postojećeg stanja

Rok za prijavu: 5.9.2022. godine

Popis projekata odabranih za financiranje bit će objavljen na internetskoj stranici http://rtlpomazedjeci.hr/.

Način prijave:

Prijave slati u elektronskom obliku na rtlpomazedjeci@rtl.hr uz napomenu „prijava na natječaj“.

Ukoliko su datoteke prevelike za slanje, molimo vas da koristite neki od online sustava za prijenos datoteka poput WeTransfera ili JUMBOmaila.

 

Kontakt:

Za sve dodatne informacije kontaktirajte humanitarnu udrugu “RTL pomaže djeci” na:

Tel: 01 3660 934

E-mail: rtlpomazedjeci@rtl.hr

Izvor: https://rtlpomazedjeci.hr/hr