Sisačko-moslavačka županija objavila je natječaj za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. – 2020. godine u 2018. godini.

Poljoprivrednim gospodarstvima će se poticati sljedeće:

  1. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
  2. Poticaj za premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje
  3. Poticaj za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata za poljoprivrednu namjenu
  4. Poticaj za ekološku poljoprivrednu proizvodnju
  5. Poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje
  6. Unapređenje i očuvanje govedarske proizvodnje
  7. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala
  8. Poticaji za kapitalna ulaganja u proizvodnji povrća, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja, voća, vinarstva i stočarstva (uključujući i pčelarsku proizvodnju).

Natječaj je otvoren od 21. prosinca 2018. do 20. veljače 2019. godine.

Korisnici županijskih potpora isključivo su poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem poljoprivrednih kultura, držanjem i uzgojem stoke, proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalište i sjedište na području Sisačko-moslavačke županije te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijski poticaj na području Sisačko-moslavačke županije.

Iznos županijskog poticaja za mlade poljoprivrednike, koji imaju manje od 40 godina u trenutku podnošenja prijave na Natječaj za 2018. godinu i imaju odgovarajuće obrazovanje i za to dostave dokaz (svjedodžba) za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom za koju traži potporu, županijski poticaji uvećavaju se za 20%.

Poticaji se dodjeljuju za proizvodnju u 2018. godini, a zahtjevi za poticaj se dostavljaju na propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju. Pojedini županijski poticaj se korisnicima isplaćuje jednokratno, jednom godišnje i to nakon obavljene poljoprivredne aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.