Predmet natječaja je dodjela donacija za projekte okolišne održivosti koji imaju pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša, smanjenje otpada, očuvanje prirodnih zajednica i slično. Na natječaj se mogu prijaviti projekti edukacije o temama važnim za očuvanje okoliša ali i projekti koji kroz konkretne akcije doprinose ljepšem i čišćem okolišu i smanjenju otpada u zajednici (primjerice škola u prirodi, učenje o bio raznolikosti i očuvanju biljnih i životinjskih staništa i vrsta, gospodarenje otpadom, uređenje i čišćenje okoliša i sl.)

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života u zajednici.
 • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, muzeji, knjižnice i sl.)

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

 • Prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali Organizator natječaja ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja).
 • Svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt.
 • Projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se treba ispuniti OVDJE
 • U prijavi se treba konkretno navesti na što će se sredstva utrošiti (financijski plan).
 • Uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju ili logotip projekta.
 • Nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati.

Iznos donacije

 • Tražena sredstva za pojedini donacijski projekt ne mogu biti manja od 1000 eura niti veća od 5000 eura te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos; prijavitelj treba predložiti iznos donacije u skladu s financijskim planom do najviše 5000 eura.
 • Organizator će procijeniti koliko će projekata donirati i u kojem ukupnom iznosu.
 • Odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi najkasnije do kraja 2023. godine.
 • Svaka prijava bit će pregledana i ako zadovoljava uvjete i pravila, objavljena na stranici Radost života (samo opis i cilj projekta te naziv prijavitelja).

Način prijave:

 • Projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se ispunjava online na stranicama Organizatora.
 • Nije moguće naknadno mijenjanje, brisanje ili ponovno slanje prijave na zahtjev prijavitelja.
 • Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti fotografiju, logotip ili ilustraciju projekta na koje prijavitelj ima pravo korištenja. Ne smiju se preuzimati fotografije niti drugi slikovni materijali s interneta te će se prijavitelji koji ih prilože, a organizator utvrdi da su time narušena nečija autorska prava, biti isključeni iz natječaja.

Rok prijave te objava i obavještavanje dobitnika donacija

 • Natječaj je otvoren do 11. svibnja 2023. u ponoć (24:00 sata) te se prijave pristigle nakon tog datuma neće razmatrati.
 • Projekti će biti odabrani do 1. lipnja 2023. godine, a odabrani projekti bit će objavljeni na Svjetski dan zaštite okoliša 5. lipnja 2023.
 • Sudionici natječaja čiji su projekti odabrani bit će o tome obaviješteni pisanim putem te će s njima Organizator natječaja sklopiti ugovor
 • Ispunjavanjem obrasca prijave sudionik daje suglasnost za objavu podataka na internetskoj stranici „Radost života“ i promociju projekta u javnosti od strane UNIQA osiguranja
 • Dobitnici donacije dužni su podnijeti izvješće o provedenom projektu u roku koji će biti definiran Ugovorom o donaciji

Više o natječaju dostupno je ovdje

Izvor: radostzivota.uniqa.hr