Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Status: U najavi

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu prijedloga (bespovratna sredstva)

Vrijednost natječaja: 110.150.000,00 kn

Prijavitelji:

  • Neprofitne organizacije
  • Organizacije civilnog društva
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice regionalne (područne) samouprave
  • Ustanove socijalne skrbi

Sažetak: Pozivom će se provoditi u okviru  Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje”, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama,  uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1. – “Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”. Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različitih komponenti financirati će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući njihovu socijalnu uključenost.

Izvor: esf.hr