Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Pokrovitelja (Zagrebačka banka) i jačanje poznatosti branda Pokrovitelja te promocija poslovnih subjekata (pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (trgovačka društva, obrtnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi i sl.) iz segmenta turizma i koji su se prijavili na nagradni natječaj i osvojili jednu od navedenih nagrada) te poticanje kupnje hrvatskog proizvoda/usluge.

Trajanje natječaja:
Od 09. rujna do 30. rujna 2020. godine
Rok za dostavu prijave jest do 30. rujna 2020. u 23:59 sati.

Pravo prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju imaju:

  • sve pravne osobe i sve punoljetne fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (trgovačka društva, obrtnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi i sl.),
  • s prebivalištem/sjedištem u Republici Hrvatskoj tj. subjekti koji nisu vlasnički povezani sa srednjim i/ili velikim poduzetnicima
  • osim radnika Organizatora, Pokrovitelja i partnera kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća)
  • koji u razdoblju od 09. rujna 2020. do 30. rujna 2020. u 23:59 sati na web adresi portala www.prviput.hr podnesu prijavu na Nagradni natječaj putem Prijavnice.

U Prijavnici Nagradnog natječaja sudionik treba napisati svoje kontakt podatke (ime, prezime, adresu, e-mail, telefon, županiju, te ukoliko se radi o obrtnicima, slobodnim zanimanjima ili OPG-u i OIB fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost), te predstaviti posebnosti i neotkrivene ljepote svog kraja, zajedno sa svojim turističko-ugostiteljskim projektom (motivacijski video).

Podaci navedeni u Prijavnici Natječaja moraju biti istiniti i podložni su provjeri od strane Organizatora te Pokrovitelja (Zagrebačka banka). U slučaju utvrđenih nepravilnosti ili netočnosti u Prijavnici ili ostaloj prijavnoj dokumentaciji prijava se neće razmatrati te će taj sudionik biti diskvalificiran.

Dodatno, za odabrane finaliste Pokrovitelj će zatražiti dostavu Izjave o tome da isti nisu kazneno i/ili prekršajno kažnjavani te da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, u obliku prihvatljivom Organizatoru i Pokrovitelju.

Organizator i Pokrovitelj su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili Pokrovitelja. Sudionici Nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima Nagradnog natječaja.

Podatke iz Prijavnice, kao i ostale podatke obrađuju Organizator, Pokrovitelj i članovi Komisije u razdoblju od 09. rujna 2020. do isporuke svih nagrada, a nakon čega se arhiviraju sukladno članku 13. ovih Pravila

Svaki Sudionik može prijaviti samo jedan (1) projekt na Nagradni natječaj.

Ukupan broj nagrada iznosi 15.
Na temelju odluke Komisije dodjeljuju se nagrade za 15 najboljih sudionika.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://prviput.24sata.hr/