Od 30. studenog do kraja 2021. godine LAG je u suradnji sa JLS-ovima organizirao uredovne dane u općini Lekenik, Martinska Ves, Donji Kukuruzari, Orle i gradu Glini kako bi potencijalni prijavitelji na LAG Natječaj i Natječaje iz Programa ruralnog razvoja imali mogućnost se informirati i pripremiti za prijave.

Djelatnici LAG-a će prema sljedećem rasporedu biti dostupni u:

Lekeniku 30. studenog i 14. prosinca od 8 do 15:30 na adresi Zagrebačka 77 (bivša zgrada OTP banke)

Martinska Ves 02. prosinca i 16. prosinca od 8:30 do 15:30 u zgradi Općine u prostoriji vijećnice

Orle 8. prosinca i 22. prosinca od 8:00 do 15:00 u prostoriji Općinske zgrade, Orle 5

Donji Kukuruzari 7. prosinca i 21. prosinca od 8:00 do 15:30 u prostoriji Općinske zgrade

Glina 3. prosinca i 17. prosinca od 8:00 do 15:30 u kontejneru broj 7 u dvorištu zgrade Gradske uprave

 

Za područja grada Petrinje i Siska na raspolaganju su djelatnici u uredu u Petrinji, a za grad Velika Gorica u područnom uredu Vukovina radnim danom od 7:30 do 15:30 sati.