U 2021. godini LAG Zrinska gora – Turopolje proveo je obradu zaprimljenih prijava na 2 natječaja iz Programa ruralnog razvoja, Mjera 19., Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije te objavio LAG Natječaj TO 1.1.3.(6.3.1.) „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ za koji se prijave zaprimaju do 14. siječnja 2022. godine, a raspoloživi iznos tog Natječaja je 3.624.912,00 kn. Kroz 2. LAG Natječaj za TO 1.1.1. (4.1.1.) „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” odobrena su 4 projekta sa ukupno odobrenom potporom od 832.863,00 kn. Obradom prijava na 3. LAG Natječaj TO 2.1.1. (7.4.1.) „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ odobrena su 2 projekta sa ukupnom visinom financiranja od 712.251,50 kn.

Od objave prvog LAG Natječaja, 2018. godine, pa do zadnjeg devetog koji je zadnji objavljen i još uvijek su prijave u tijeku, do kraja 2021. godine kroz Podmjeru 19.2. završeno je i isplaćeno 13 projekata u ukupnom iznosu od 1.346.736,92 kn. U postupku provedbe je još 29 projekata te 1 projektna prijava je u obradi u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Osim provedbe Natječaja kroz Podmjeru 19.2., 19.4. i 19.3. iz Programa ruralnog razvoja u 2021. godini LAG Zrinska gora – Turopolje objavio je i Natječaj za pomoć stradalim poljoprivrednicima sa LAG područja i na taj je način dodijeljeno ukupno 201.027,49 kn za 22 projekta koji su i završeni. Sredstva za taj Natječaj prikupljena su donacijama drugih LAG-ova diljem Hrvatske, donatorima iz Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, donacijama fizičkih osoba i općina. Pomoć poljoprivrednicima i ostalom stanovništvu pružena je odmah nakon potresa i u živežnim namirnicama, higijenskim potrepštinama te hrani za stoku.

Nakon objave 11. i 12. Natječaja iz Mjere 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ namijenjenog obnovi nakon potresa LAG je putem financijskih sredstava osiguranih preko Zaklade Solidarna i Fonda 5.5 omogućio besplatnu prijavu za 24 prijavitelja. Ukupna potpora od 150.000,00 kn dobivena od Zaklade Solidarna i Fonda 5.5 utrošena je za plaćanje konzultanata za provedbu prijava na Natječaj 5.2.1. te su na taj način 24 prijavitelja ostvarila besplatnu prijavu. Osim konzultanata prijave na Natječaj radili su i zaposlenici LAG-a.

Pred kraj 2021. godine LAG Zrinska gora – Turopolje objavio je i Natječaj „Dodjela financijskih potpora članovima LAG-a za 2021. godinu“ putem kojeg je potporu ostvarilo 38 članova, a ukupno dodijeljeni iznos je 176.636,50 kn.

Grafički prikaz dostupan je:

LAG Zrinska gora – Turopolje