U petak 04. ožujka 2022. godine voditelj ureda LAG-a Zrinska gora – Turopolje, Sven Dorotić, sudjelovao je na konferenciji „Pametna sela – europski koncept razvitka ruralnih područja“ koju je organizirao Ured zastupnika u Europskom parlamentu doc.dr.sc. Tomislav Sokol u suradnji sa Sisačko – moslavačkom županijom. Na početku Konferencije prisutnima su se obratili ministrica poljoprivrede Marija Vučković, župan Sisačko – moslavačke županije Ivan Celjak, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak te zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol.  Nakon otvaranja konferencije samostalno izlaganje na temu Pametna sela iz EU perspektive održao je zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol.

Voditelj ureda LAG-a Zrinska gora – Turopolje sudjelovao je na Panel raspravi kao panelist. Prezentiran je rad LAG-a i koje su sve aktivnosti provedene od strane LAG-a na ruralnom području. Kao panelisti svoja izlaganja su imali zamjenik župana SMŽ Mihael Jurić, pročelnik za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU SMŽ Darjan Vlahov, glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske Bojana Markotić Krstinić, Dijana Kovačević voditeljica odjela za podršku razvoju jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela u SIMORI, predsjednica LAG-a Una i načelnica Općine Majur Klementina Karanović te načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković.