Sisačko-moslavačka županija je objavila Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje organiziranja i nastupa gospodarstvenika Sisačko-moslavačke županije na manifestacijama u 2016. godini.

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu u programu Razvoj malog gospodarstva, aktivnost Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata organiziranja manifestacija, zajedničkih i pojedinačnih nastupa na manifestacijama u vezi s poduzetništvom. Sisačko-moslavačka županija će u cilju jačanja konkurentnosti i poticanja razvoja poduzetništva dodijeliti financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora-tekućih donacija za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama u vezi s poduzetništvom. Manifestacije vezane za poduzetništvo u smislu ovog poziva jesu sajmovi, izložbe i slične manifestacije vezane za poduzetništvo, organizirane s namjerom predstavljanja, promocije proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika, udruženja poduzetnika, a također i slične manifestacije namijenjene promociji ponude i potražnje poslova na području Sisačko-moslavačke županije.

Prijavu mogu podnijeti:

1. jedinice lokalne samouprave, Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora –Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije, HZZ – Područna služba u Sisku i Kutini

2. udruge, zadruge i zadružni savezi koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije i koji imaju najmanje 5 članova s područja Sisačko-moslavačke županije iz područja djelatnosti poduzetništva

3. pravne i fizičke osobe sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije koje obavljaju gospodarsku djelatnost i samostalno sudjeluju na manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu

Za gospodarske manifestacije (sajmovi, izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu) sredstva se mogu koristiti za:
– zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora
– izradu promidžbenih materijala, izradu web stranica manifestacije, medijsko oglašavanje

Iznos potpore može iznositi 50% prihvatljivih troškova:
– ali ne više od 20.000,00 kuna organizatorima/suorganizatorima manifestacije ili zajedničkog nastupa poduzetnika na manifestacijama – jedinice lokalne samouprave, udruge, zadruge, zadružni savezi, Hrvatska gospodarska komora- Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije

– ali ne više od 10.000,00 kuna za projekt HZZ-Područna služba Sisak

– ali ne više od 10.000,00 kuna za projekt HZZ-Područna služba Kutina

– ali ne više od 5.000,00 kuna za projekt pojedinačnom izlagaču

Jedan korisnik može dobiti najviše dvije potpore temeljem ovog Javnog poziva.

Javni poziv će biti otvoren do 13. lipnja 2016. godine.

Natječaj i potrebne obrasce možete pronaći OVDJE.

IZVOR: Sisačko-moslavačka županija