Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2022. godinu.

Prihvatljivi korisnici:
  • mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama (sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima).
Prihvatljivi troškovi:
  • nabava strojeva, postrojenja i opreme,
  • nabava alata i inventara,
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
  • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • nabava usluga u svrhu razvoja proizvoda,
  • marketinške aktivnosti,
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

*Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada, i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.
Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Prijave se zaprimaju od 31. listopada do 14. studenoga 2022. godine.

Više informacija te dokumentacija za prijavu dostupna je ovdje

Izvor: https://mingor.gov.hr/