Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom kulture, s ciljem jačanja malog i srednjeg poduzetništva u kulturi, objavljuje Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu.

Poziv je otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima:

• izvedbenih umjetnosti,

• vizualnih umjetnosti,

• književno-nakladničke i knjižarske,

• audiovizualne djelatnosti (koja obuhvaća i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja).

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu rezultat je uspješne višegodišnje suradnje Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Cilj programa je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje, ali i aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude.

Programom se potiče:

  •          zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta) i uključivanje vanjskih suradnika,
  •          otvaranje i opremanje prostora i nabava opreme,
  •          promidžbene aktivnosti,
  •          distribucija,
  •          stručno usavršavanje namijenjeno isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti.

Javni poziv bit će otvoren do 8. srpnja 2019. godine, a tekst Javnog poziva dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23230

Upiti se mogu slati na adresu elektroničke pošte: poduzetnistvo@min-kulture.hr zaključno s 28. lipnja 2019. godine.

Preuzeto s https://www.mingo.hr/