Grad Sisak organizira proslavu Praznika rada za sve građane grada Siska i druge posjetitelje u Perivoju Viktorovac uz bogat zabavni i kulturno-umjetnički program koji će se održati 30. travnja i 1. svibnja 2016. godine. Tom prilikom organizator će postaviti štandove namijenjene za prigodnu prodaju.

Pozivaju se zainteresirani predstavnici udruga, pravne i fizičke osobe, a koje imaju u svom asortimanu prigodne ukrase, nakit, igračke, balone, galanteriju, prehrambene i druge proizvode, na iskazivanje interesa za sudjelovanje na ovoj manifestaciji.

Prema zoni i namjeni lokacije, kako je utvrđeno Odlukom o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog (građevinskog) zemljišta za postavljanje privremenih objekata, dnevni iznos zakupnine za štand do 2 m2 iznosi 100,00 kn, a za zakup je na raspolaganju osam štandova kako je prikazano na skici u prilogu.
Visina zakupnine za površinu za postavljanje naprava za zabavu i zabavni park (lunapark i sl.) iznosi 3,50 kn/m2, dnevno.
Zakup površine za ostale namjene (konjići i sl.) iznosi 3,00 kn/m2, dnevno.
Zakupnina za uslužne naprave ( peć ze pečenje kokica i sl.) iznosi 4,00 kn/m2, dnevno.
Prijave se zaprimaju do 25. travnja do 16 sati u Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove (Grad Sisak, Rimska 26). Sve informacije mogu se dobiti kod Silvije Piškur na broj telefona 044/510-195.

DOKUMENTI