Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016.

Opći cilj Poziva je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Posebni ciljevi programa su unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, primjerenija valorizacija resursa, stvaranje nove atrakcijske osnove, generiranje novih motiva dolaska, ravnomjernija prostorna distribucija potražnje, poticanje rasta turističke potrošnje, povećanje zadovoljstva gostiju, inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine, upravljanje posjetiteljima.

Sredstva iz ovog Poziva su namjenjena za:

1. Plaže  
Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja). Minimalni iznos potpore je 200.000 kn, a maksimalni iznos 1.000.000 kn.

2. Centre za posjetitelje ili interpretacijske centre 

Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija i multimedijalno opremanje centra za posjetitelje ili interpretacijskog centra (kapitalna ulaganja). Minimalni iznos potpore je 100.000 kn, a maksimalni iznos 1.000.000 kn.

3. Javnu cikloturističku infrastrukturu
 
Uređenje pratećih sadržaja – odmorišta ili vidikovaca na cikloturističkim rutama (kapitalna ulaganja). Minimalni iznos potpore je 100.000 kn, a maksimalni iznos 300.000 kn.
Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Natječaj su jedinice područne (regionalne samouprave) i jedinice lokalne samouprave.
Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvaljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Za ovaj program osigurano je do 15.000.000 kn.
Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 15. rujna 2016. godine.
Više informacija o natječaju i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaćiOVDJE.
Izvor: MINT