Ministarstvo branitelja, u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kroz zadruge, daje novčanu i drugu potporu za osnivanje i rad zadruga hrvatskih branitelja, kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu.

Osnovni kriterij je da zadruga koja se želi kandidirati za novčanu potporu kroz ovu mjeru ima najmanje 12 članova (fizičkih osoba), od čega najmanje osam osoba sa utvrđenim statusom hrvatskog branitelja ili djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, da je zadruga registrirana pri Trgovačkom sudu i upisana u sudski registar prije objave Javnog poziva, da članovi zadruge koja traži novčanu potporu kroz ovu mjeru nisu ujedno članovi i druge (ili drugih) zadruga zadruga-korisnice potpora Ministarstva branitelja ranijih godina namijenjenih zadrugama (tzv. „dvostruko članstvo“), da zadruga prethodno nije bila korisnica Mjere poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja, odnosno Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja te da s osnove javnih davanja nema utvrđenog duga od strane nadležne Porezne uprave.

Novčana potpora koju je moguće ostvariti kroz ovu mjeru iznosi 150.000,00 kuna, a nepovratna je ukoliko se utroši namjenski (što je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom), sukladno odobrenom poslovnom planu i preuzetim ugovornim obvezama.

Zadruge koje se bave ekološkom proizvodnjom te posjeduju potrebne certifikate imaju prednost pri rješavanju zahtjeva (mogu ostvariti veći broj bodova prilikom procjene zahtjeva) te im se u slučaju pozitivnog rješavanja zahtjeva odobrava do 20% veći iznos potpore u odnosu na propisani iznos za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja (tada potpora iznosi 180.000,00 kuna).

Neki od prihvatljivih troškova za podnositelje zahtjeva su: troškovi nabavke strojeva, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti, troškovi nabavke dostavnih/motornih vozila kada su ista neophodno sredstvo za rad, troškovi uređenja i opremanja poslovnog prostora, troškovi vezani uz ispitivanje, atestiranja i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenja normi i znakova kvalitete, troškovi promidžbe i oglašavanja i ostali.

Javni poziv ostaje otvoren do zaključno 28. rujna 2016. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2016. godine.

Više o Natječaju i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Izvor: Ministarstvo branitelja