Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN 42/18, dalje: Program) u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja pokretanjem poljoprivrednog gospodarstva (dalje: potpora) te bavljenja primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI
1) Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena
djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca
dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog
rata s trajno utvrđenim statusom.
2) Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene
osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

IZNOS POTPORE
1) Potpora iznosi do najviše 80.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
1) Prihvatljivim troškovima korištenja potpore za samozapošljavanje za djelatnost primarne
poljoprivredne proizvodnje smatraju se troškovi nastali nakon potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za
samozapošljavanje, sukladno odobrenom poslovnom planu i troškovniku.
2) Prihvatljivim troškovima smatraju se stvarni troškovi u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji poput
troškova:
1. kupnje poljoprivredne mehanizacije (npr. motokultivator, priključci i ostala mehanizacija),
2. kupnje poljoprivredne opreme (npr. oprema za košnju, gnojidbu, sjetvu, sadnju, zaštitu bilja,
berbu, žetvu, navodnjavanje, plastenik i sl.),
3. kupnja radnih strojeva (npr. traktor, kombajn) u najvišem iznosu 60.000,00 kuna,
4. kupnje pčelarske opreme i pribora (npr. košnice za pčele, vrcaljke, topionika i sl.),
5. nabavke domaćih životinja (stoke, peradi, pčela i dr.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
6. nabavke poljoprivrednih kultura namijenjenih podizanju trajnih nasada (npr. sadni
materijal/sadnice za podizanje trajnih nasada, nabavka gnojiva za trajni nasad i sl.) u najvišem
iznosu 15.000,00 kuna,
7. kupnja ili najma/zakupa zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (troškovi kupnja ili
najma/zakupa mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 10.000,00 kuna, ali ne mogu biti
prihvatljivi ukoliko se isti kupuju, zakupljuje ili uzima u najam od članova obitelji5
),
8. stavljanja u funkciju prostora ili zemljišta (npr. ograđivanje prostora za uzgoj životinja i uzgoj
poljoprivrednih kultura, podizanje nastambi za životinje i sl.) u najvišem iznosu 30.000,00 kuna,
9. doprinosa za nositelja/ vlasnika djelatnosti mogu biti prihvatljivi u najvišem iznosu 10.000,00
kuna (isključena mogućnost podmirivanja doprinosa za zaposlenike i/ili članove poljoprivrednog
gospodarstva),
10. ostali troškovi koji predstavljaju izravno sredstvo za rad isključivo sukladno djelatnosti iz
poslovnog plana, vezano uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom Pozivu traje od 18. veljače do 18. ožujka 2020. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja