Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu sukladno Programu poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije u 2019. godini.

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing proizvoda, legalizaciju zgrada poljoprivredne namjene, očuvanje i unaprjeđenje vlastitog proizvodnog potencijala kroz očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, kompenzaciju otežanih uvjeta proizvodnje, unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, očuvanje i unapređenje okoliša i krajobraza, poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima te diversifikaciju ruralnih gospodarskih djelatnosti.

Prihvatljivi korisnici:

 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca 2018. godine koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije ili,
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2018. godine koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije ili,
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe s područja Zagrebačke županije upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu ili,
 • proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije, a koji se prema važećim zakonskim propisima svrstavaju u rang mikro, malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljive aktivnosti, uvjeti za dodjelu potpore  i intenzitet potpore

 1. Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 2. Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 3. Edukacija i stručno osposobljavanje
 4. Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda
 5. Legalizacija zgrada poljoprivredne namjene
 6. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu
 7. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području
 8. Kompenzacija otežanih uvjeta gospodarenja u poljoprivredi
 9. Potpora za izradu dokumentacije za nove projekte u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju i prijavu na EU natječaje
 10. Ulaganja u sektoru šumarstva
 11. Okrupnjavanje poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda
 12. Premija osiguranja i sanacija šteta
 13. Analiza tla

Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2019. godine.

Detalji prijave dostupni su ovdje